O firmie

AMS Technology
Firma AMS Technology zajmuje się produkcją oraz montażem zbrojeń budowlanych

Produkujemy zbrojenia prefabrykowane, zgodnie z projektem technicznym z wykorzystaniem skomputeryzowanych linii technologicznych, do cięcia i gięcia prętów żebrowanych w zakresie średnic 6-32 mm STEMA- PEDAX , MEP, SCHNELL. Wykonujemy równieź szkielety zbrojeniowe pali oraz ścian szczelinowych. AMS Technology wychodząc naprzeciw aktualnym trendom w budownictwie, zarówno przemysłowym jak i ogólnym, realizuje dostawy gotowych zbrojeń w maksymalnie krótkim czasie. Wykonujemy również montaż zbrojeń przez wyspecjalizowane brygady montażowe, nadzorowane przez uprawnionego kierownika robót. Dzięki wprowadzeniu kompletnego systemu do zarządzania pracą zbrojarni i optymalizacji produkcji, autorstwa firmy Lennerts i Partner oraz rozbudowie parku maszynowego, obecne zdolności produkcyjne sięgają 3000 ton miesięcznie. Do każdej wysyłyki dołączamy atesty i certyfikaty potwierdzające jakość użytego do produkcji surowca.

Oferta

Naszym klientom oferujemy:

stal prefabrykowaną

Do zbrojenia betonu w klasie AIIIN i średnicach w zakresie od fi 6mm do fi 32mm
W gatunkach:
B500B / BSt500S (RB500W)
B500B / BSt500WR
B500SP (EPSTAL)
BSt500KR (A) St-500-b

cięcie i gięcie

Stali zbrojeniowej na wymiar odcinków prostych oraz wg. dostarczonej dokumentacji technicznej

kształtowanie

Spirali, łuków, belek wg dostarczonej dokumentacji technicznej

kompleksową obsługę

Dużych jak i małych zamówień